Sherlock’s back! The Empty Hearse – BBC Sherlock 3:1

Internet har just exploderat över den senaste trailern för specialavsnittet av BBC:s Sherlock som ska visas i jul. Du håller förstås och laddar inför denna monumentala händelse genom att närstudera de tidigare visade avsnitten och som studiehjälp kommer här infografiken för The Empty Hearse, tredje säsongens första avsnitt.


The internet has just exploded over the latest trailer for the Sherlock Special, which is supposed to air this Christmas. You are naturally preparing for this monumental event by studying the earlier episodes. To help with your studies, here is the infographic for The Empty Hearse, the first episode of the third season

Lämna ett svar