Introductions

Man får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Författare är introducerar ofta sina rollfigurer omsorgsfullt, så att vi ska få rätt uppfattning om dem.

Låt oss ta en titt på vad författarna till BBC:s Sherlock ville att vi skulle veta om de viktigaste rollfigurerna när de introducerade dem. Vad var det allra första de sade om sig själva? Vad var det första som någon annan sade om dem? Och vilken är den första av deras repliker som blir ett vettigt citat?

Som vanligt, stort tack till Ariane DeVere för ovärderliga transkriptioner.


You never get a second chance to make a first impression. Writers generally introduce new characters carefully, to make sure that we get the right idea about them.

Let’s take a look at what the writers of BBC’s Sherlock wanted us to know about the main characters when they introduced us to them. What was the very first thing they said about themselves? What was the first thing someone else said about them? And which is their first ”quotable” line?

As always, thanks to Ariane DeVere and her invaluable transcripts.

sherlock-introductions-sherlock

sherlock-introductions-john

sherlock-introductions-Mary

sherlock-introductions-MrsH

sherlock-introductions-Lestrade

sherlock-introductions-molly

sherlock-introductions-mycroft

sherlock-introductions-moriarty

sherlock-introductions-adler