Sherlock 1:1 updated

Nu när jag har gjort infografiker för alla visade avsnitt av Sherlock, uppdaterar jag de första avsnittens grafik med de förbättringar som jag kommit på under resans gång. Här är den nya versionen till första avsnittet.


Now that I’ve made infographics for all the shown episodes of Sherlock, I’m updating the designs for the earliest episodes to include improvements that I made along the way. This is the new version of the first episode.

Lämna ett svar