Recurring characters in BBC Sherlock

Nu när mina översikter av Sherlock-avsnitten är klara, är det ju oemotståndligt att gräva efter statistik i dem. Vi börjar lite enkelt med vem som är med i vilket avsnitt.


Now that my overviews of the episodes of Sherlock are done, digging for statistics is irresistible. We’ll start with simply noting who is in which episode.

Lämna ett svar