Recurring characters in BBC Sherlock

Nu när mina översikter av Sherlock-avsnitten är klara, är det ju oemotståndligt att gräva efter statistik i dem. Vi börjar lite enkelt med vem som är med i vilket avsnitt.


Now that my overviews of the episodes of Sherlock are done, digging for statistics is irresistible. We’ll start with simply noting who is in which episode.

Kommentera