Om – About

Jag heter Anneli och jag är obotligt nyfiken. När jag blir tillräckligt nyfiken gör jag infografik. Det här är min lekplats för infografik, visualiseringar och samlingar av saker som fångat mitt intresse. En del på svenska, en del på engelska.

Har du några fakta som du tycker borde visualiseras? Jag tar gärna emot förslag.


My name is Anneli and I am incurably curious. When I get curious, I create infographics. This is my playground for infographics, visualisations and collections of things that have caught my interest. Some is in Swedish, some in English.

Do you have some facts that you think need a visualisation? I am open to suggestions.

Lämna ett svar