A Study in Pink – BBC Sherlock

Sherlock-S1E1-beskTV-serien Sherlock, skapad av Mark Gatiss och Steven Moffat och med Benedict Cumberbatch och Martin Freeman i huvudrollerna, har blivit en stor succé och fans över hela världen väntar otåligt på den fjärde säsongen.

Dagens entusiasm på Internet är en värdig efterföljare till den ursprungliga Sherlock Holmes-hysterin med konspirationsteorier och analyser i mängder.  Citat från första avsnittet jämförs med ansiktsuttryck två säsonger senare. Tapeter och blomsterarrangemang granskas minutiöst.

Men det är lätt att förlora sig i detaljerna. Jag ville se helheten. Så jag gjorde en infografik. Klicka här för det första avsnittet (A Study in Pink, skriven av Steven Moffat). Resten av avsnitten är på gång.


The TV series Sherlock, created by Mark Gatiss and Steven Moffat, and with Benedict Cumberbatch and Martin Freeman in the leading roles, has become a huge success. Fans all over the world are waiting impatiently for its fourth season.

The Internet enthusiasm of today has much in common with the original Sherlock Holmes-hysteria and is brimming with conspiration theories and analyses. Quotes from the first episode is compared with facial expressions two seasons later. Wallpaper and flower arrangements are scrutinised meticulously.

But it is easy to get lost in the details. I wanted the full picture. So I made an infographic. Click here for the first episode (A Study in Pink, written by Steven Moffat). The rest of the episodes are on their way.

Lämna ett svar