Hypothesis confirmed

När jag bestämde mig för att göra verklighet av mina infografikdrömmar, och dessutom bestämde mig för att börja med ett monstruöst stort projekt, hade jag en hypotes. Jag tänkte att själva projektet skulle vara intressant för ganska få personer, men att jag sedan baserat på det skulle kunna göra många mindre visualiseringar med t.ex. statistik om serien som skulle generera större intresse.

Jag lade upp infografiken för det första avsnittet den 6 april och det nionde och (än så länge) senaste avsnittet blev klart den 7 december. Under den perioden har webbplatsen haft väldigt få besökare, vilket som sagt var väntat, men ändå lite tråkigt. Under december har jag börjat nosa på några av mina många ”spin off-idéer” och direkt har antalet besökare tredubblats!

Det är otroligt roligt att veta att någon ser det jag gör. Välkommen och tack för att du är här!


 

When I decided to turn my infographic dreams into reality, and decided to start with a gargantuan project, I had an hypothesis. I thought that the project itself would be interesting for only a small number of people, but that I, based on this, would be able to create many smaller visualizations, for example with statistics. These should be interesting for many more.

I posted the infographic for the first episode on April 6 and the ninth and, so far, latest episode was finished on December 7. During this time the website has had very few visitors, which was expected but a bit sad anyway. During december, I have started testing a few of the many ”spin off ideas” that I have, and immediately the number of visitors have trippled!

It makes me so happy to know that someone sees my creations. Welcome and thank you for visiting!

 

Lämna ett svar